Felhasználói adatok
Felhasználói név: *
E-mail cím: *
Jelszó: *
Jelszó újra: *
Név: *
Irányítószám: *
Település: *
Utca: *
Házszám: *
Másolás a számlázási adatokhoz

Számlázási adatok
Név:
Irányítószám:
Település:
Utca:
Házszám:
Hirlevél:
 
Írja be a fenti kódot:

Hírlevél feliratkozás - Hozzájárulási nyilatkozat

A regisztrációs adatok megadásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Exhelp Bt. az űrlapon megjelölt e-mail címemre elektronikus hírlevelet küldjön.Kijelentem, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozat kiadására önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában került sor.

Személyes adatok védelme

Az Exhelp Bt. személyes adataimat bizalmasan, hírlevél küldés céljából őrzi és kezeli, harmadik fél részére külön engedély nélkül át nem adja. A jelen nyilatkozatban foglaltak szerint adataim kezeléséhez ezennel kifejezetten hozzájárulok.

Adatkezelés

Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat az Exhelp Bt. a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint Titkosan kezeli. Elektronikus hírlevelek részemre történő megküldése érdekében nyilvántartja és kezeli. A nyilvántartásban rögzített - az elektronikus hirdetés címzettjére vonatkozó - adat csak a jelen hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, ennek visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adható át.

Hírlevélről történő leiratkozás lehetőségei

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a későbbiekben nem kívánnék elektronikus hírlevelet kapni, úgy a jelen hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom a számomra elküldött hírlevélben megjelölt linkre kattintással, illetve postai úton az Exhelp Bt. 2370 Dabas, Fő út 23. címen. Vállalom, hogy a visszavonó nyilatkozatomat a hatályos jogszabályi rendelkezések előírásai miatt oly módon teszem meg, hogy személyem egyértelműen beazonosítható legyen. Tudomásul veszem, hogy a visszavonó nyilatkozat megérkezését követően az Exhelp Bt. személyes adataimat a nyilvántartásából haladéktalanul törli, részemre a továbbiakban elektronikus hirdetést nem küld.